Generalforsamlinger

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. NORDENFJELDSKE


NSchK Avd. Nordenfjeldske generalforsamlingsprotokoll 8. februar 2020

                   Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske

 
Tilstede:                                            31 medlemmer

Dagsorden:                                       Godkjent
Innkalling:                                         Godkjent
Møtedirigent:                                    Geir Flønes
Tellekorps:                                       Trond Aagesen og Inger Pettersen

Underskriving av protokoll:           Ellinor Antonsen og Liv Evjen

Styrets årsberetning med avlskontaktenes årsmelding:
Godkjent uten anmerkninger

Regnskap:                                                  Godkjent
Budsjett:                                                     Tatt til etterretning
Årsberetning brukshundkomiteen:          Godkjent
Årsberetning utstillingskomiteen:            Godkjent med kommentar om at avdelingens beste hannhund ikke burde utdeles da situasjonen ble som den ble
Årsberetning lydighetskomiteen:             Godkjent
Årsberetning fra kurskomiteen:                Godkjent m/korrigering.
                                                                      Tilføyd Grunnkurs RIK                      
Årsberetning testkomiteen:                       Godkjent
Årsberetning drift og vedlikehold:            Godkjent m/korrigering vedr. veivedlikehold
Årsberetning fra støttekomiteen:              Godkjent m/korrigering av navn
                                                                      på et medlem

Forslag om nedleggelse av redaksjonskomiteen:   Enstemmig vedtatt

Valg tillitsverv: Alle valgt v/akklamasjon. Det er noen åpne poster i testkomiteen.
                           Valgkomiteen jobber videre med dette.

Representanter til representantskapsmøte:
Roger Svendsen
Bjørn Karlsen
Unni Wikstrøm
Hilde Aspaas Eriksen (Suppleant)

Nytt styre:
Roger Svendsen                              Leder
Bjørn Karlsen                                   Nestleder
Unni Wikstrøm                                 Sekretær
Hilde Aspaas Eriksen                      Kasserer
Hanne Nordgård Lilleberg               Styremedlem
Per Taksgård                                   Suppleant
Lars Hoem                                       Suppleant

Protokoll godkjent

                             

____________________                        ____________________
Liv Evjen                                                  Ellinor Antonsen

 

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

                            Generalforsmalingsprotokoll 09.02.2019
                       Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske


Tilstede:                                                       33 medlemmer derav 32 stemmeberettige

Dagsorden:                                                  Godkjent
Innkalling:                                                     Godkjent
Møtedirigent:                                                Geir Flønes
Tellekorps:                                                    Lene Sølberg Odd Arve Nedahl

Underskriving av protokoll:                           Liv Evjen og Erik Skamfer

Styrets årsberetning med avlskontaktenes årsmelding:
Godkjent med kommentar på avlskontaktenes årsmelding om at det er født lite valper i avdelingen sammenlignet med resten av landet.

Regnskap: Godkjent

Budsjett tatt til etterretning med bemerkning om at medlem syntes det ble budsjettert med for store tall både på kurs og test


Årsberetning brukshundkomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra utstillingskomiteen:
Godkjent med endring av BIR/BIM på pinsearrangement

BIR Ingodds Essina
BIM Team Cayira Hercules

Årsberetning fra støttekomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra kurskomiteen:
Godkjent med kommentar der instruktørene ble hyllet. Uten disse hadde ikke resultatet blitt det samme.

Årsberetning lydighetskommiteen:
Godkjent

Årsberetning testkomiteen:
Godkjent

Årsberetning drift og vedlikehold:
Godkjent

Terminliste:
Her skal det inn at vi arrangerer NM i IGP 30. august – 1. september

Valg:
Det er flere åpne verv.
Valgkomiteen jobber videre med dette.

Representanter til representantskapsmøte:

Roger Svendsen
Unni Wikstrøm
Hilde Aspaas Eriksen
Hanne N. Lilleberg (Suppleant)

Nytt styre:
Roger Svendsen                        Leder
Bjørn Karlsen                             Nestleder
Unni Wikstrøm                           Sekretær
Hilde Aspaas Eriksen                 Kasserer
Hanne Nordgård Lilleberg          Styremedlem
Per Taksgård                              Suppleant
Lars Hoem                                  Suppleant

Protokoll godkjent

Liv Evjen                                  Erik Skamfer

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

           Generalforsamlingsprotokoll 11.02.2018
      Norsk Schaferhund Klub avd. Nordenfjeldske

Tilstede:                                       29 medlemmer

Dagsorden:                                   Godkjent

Innkalling:                                     Godkjent

Møtedirigent:                                Erik Skamfer

Tellekorps:                                   Roger Myrset og Hanne Lilleberg


Styrets årsberetning med avlskontaktenes årsmelding:
Godkjent med disse kommentarene/spørsmålene.
Her ble det stilt spørsmål om hvor mye penger som er brukt, hvor langt i prosessen har
vi kommet, og hvor mye penger forventes det a bruke videre i prosessen. Roger orienterte.

Det ble også stilt spørsmål angående valpeshow for alle raser. Dette er en god
inntektskilde, men hvis vi skal fortsette med å arrangere dette sa må det settes ned en egen komite.

Regnskap: Godkjent

Budsjett tatt til etterretning med en oppjustering pa kr. 100.000,- i uforutsette utgifter.
Dermed ble det et budsjett med 94.200,- i underskudd.


Årsberetning fra brukshundkomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra utstillingskomiteen:
Godkjent med endring av BIR hannhund fra sommerutstillingen.
Riktig navn er Team Marlboro Koby.

Årsberetning fra støttekomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra kurskomiteen:
Godkjent med noen kommentarer. Hvorfor er det så få som melder seg på kurs?
Må ha møte mellom kurskomiteen og instruktørene, og oppdretterne må på banen.

Årsberetning fra lydighetskomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra testkomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra Drift og vedlikehold:
Godkjent

Valg:
Det er flere åpne verv.
Valgkomiteen jobber videre med dette.

Representanter til representantskapsmøte:
Roger Svendsen                                      
Trond Aagesen                                        
Unni Wikstrøm                                        
Hilde Aspaas Eriksen (Suppleant)

Nytt styre:
Roger Svendsen                                 Leder
Trond Aagesen                                   Nestleder
Unni Wikstrøm                                Sekretær
Hilde Aspaas Eriksen                       Kasserer
Hanne Nordgård Lilleberg             Styremedlem
Lene Sølberg                                     Suppleant
Per Taksgård                                     Suppleant

Protokoll godkjent

                       

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


                      Generalforsamlingsprotokoll 12.02.17
                Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske

Innkalling til generalforsamling:    Godkjent

Dagsorden:                                       Godkjent
Valg av dirigent:                               Erik Skamfer
Valg av tellekorps:                           Terje Lorentzen og Odd Skar
Tilstede:                                            23 stk
Stemmeberettige:                            22 stk


Styrets årsberetning med avlskontaktenes årsmelding:

  • Her ble det kommentert at det kunne vært flere temamøter.

Enstemmig godkjent

Årsberetning fra utstillingskomiteen:        Enstemmig godkjent
Årsberetning fra kurskomiteen:                Enstemmig godkjent
Årsberetning fra støttekomiteen:              Enstemmig godkjent
Årsberetning fra testkomiteen:                 Enstemmig godkjent
Årsberetning fra drift og vedlikehold:       Enstemmig godkjent
Årsberetning fra redaksjonskomiteen:     Enstemmig godkjent

Regnskapet: her ble det kommentert at en måtte se på rentene i andre banker.

Enstemmig godkjent

Budsjett for 2017: tatt til etterretning

Forslag 1 til generalforsamlingen fra styret vedrørende bruk av midler for videre arbeide med reguleringsplan. Enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra avd. Nordenfjeldske til representantskapsmøte vedrørende grunnkontingent.

Vedtatt oversendelse til representantskapsmøte

Forslag 3 fra avd. Nordenfjeldske til representantskapsmøte vedrørende Tysk kåring

Vedtatt oversendelse til representantskapsmøte med noen justeringer

Forslag 4 fra avd. Nordenfjeldske til representantskapsmøte vedrørende avlsstatuttene

Vedtatt oversendelse til representantskapsmøte med noen justeringer

Forslag 5 fra avd. Nordenfjeldske til representantskapsmøte vedrørende plasseringer på Norsk Vinner.

Vedtatt oversendelse til representantskapsmøte med noen justeringer

Forslag 6 fra medlem om oppdrettermøter for å påvirke dommervalg.
Dette forslaget ble trukket.

Representanter til representantskapsmøte:
Roger Svendsen Leder
Trond Aagesen Nestleder
Unni Wikstrøm Sekretær
Hilde Eriksen Kasserer (Suppleant)


Nytt styre:
Roger Svendsen                       Leder 
Trond Aagesen                         Nestleder 
Unni Wikstrøm                          Sekretær 
Hilde Aspaas Eriksen               Kasserer 
Kay Arne Knutsen                    Styremedlem 
Hanne Nordgård Lilleberg        Suppleant 
Ann Mari Nordløkken               Suppleant

 

______________________                                     _________________________