Medlemsmøter

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. NORDENFJELDSKE

Referat fra medlemsmøte 13. oktober 2020 på Stavsøra

Tilstede 33 personer

Roger ønsket velkommen og minnet om smittevernreglene.
Han orienterte videre om ny leieavtale Stavsøra, og økning av brukeravgift f.o.m. 2021.
Poengterte også viktigheten av at alle brukere av Stavsøra betaler brukeravgift!

Det ble videre diskutert litt rundt temaet utlån av bane(r) til andre hundeklubber.

Videre utover kvelden var det foredrag med Liv Evjen med temaet:
Schäferhund på godt og vondt fra start til nå.

                                        

                 


--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra medlemsmøte 02.10.2019 på Stavsøra

Tilstede 36 personer


Roger ønsket velkommen og innledet møtet med ett minutt stillhet for medlemmer som har gått bort i løpet av året.

Deretter informerte han om agendaen som i sin helhet gjaldt innkallingen til ekstraordinært representantskapsmøte i NSchK.

Representanter fra avdelingen er de samme som ble valgt på siste generalforsamling:

Roger Svendsen, Hilde Aspaas Eriksen og Hanne Lilleberg (trer inn for Unni Wikstrøm)

Observatører: Trond Eriksen, Bjørn Karlsen og Arvid Krogh.

Vi gikk gjennom saken og det kom flere innspill fra avdelingens medlemmer.

- Hva skal egentlig skje på rep.møtet?
- Vi skal stemme over om leder har jukset eller ikke
- Saken koker ned til om klubbens leder har gjort dette med vitende og vilje.
- Saken i seg selv startet ved innledningen til det forrige representantskapsmøtet med mail undertegnet en som kalte seg I. Jensen
- Har dere funnet ut hvem denne I. Jensen er?
- Å sende hunden til utlandet for å få tatt en prøve er en vanlig måte å gjøre det på.
  Man leverer hunden til oppdretter, som igjen har kontakter i utlandet der man får tatt prøve eller får utdannet hunden.
- Det er bekreftet at hunden har vært i utlandet.
- Som oppdretter har man kontakter og prøver å holde seg oppdatert og følger med hvor hundene er til enhver tid.
- Man leverer fra seg hunden til oppdretter som ordner resten, og stoler på at det blir gjort på rett måte.
- Det har i mange år versert rykter om prøver tatt i utlandet, men man skal være forsiktig med og begynne å henge ut utenlandske dommere.
- Leder er uskyldig
- Han har fått sin straff, hundens meritter ble slettet i NKK. Han har tatt ny brukshundprøve her hjemme etterpå.
- Denne hunden var heller ikke noe «råprodukt» da han ble sendt for å ta sin IPO prøve. Den var trent her hjemme og hadde også tatt sin FP.
- Noen vil ha bort leder og hele HS med DU. Han kommer inn med nye ideer og kaller en spade for en spade. Det blir tatt dårlig imot hos enkelte.
- Avstemmingen med tyske dommere på Norsk Vinner ble jo jukset med. Har vi fått noe svar på hvem som var ansvarlig for dette?
- Det er tydelig at noen ønsker et skifte i klubbens ledelse, og bruker denne historien for å velte Hovedstyret.
- Det er bevist at prøve ikke er avholdt
- Dette handler om mer enn om leder har juksa eller ikke
- Men man har jo ansvaret for sin egen hund hele veien?
- Denne hunden har stått med godkjent startbok i NKK i to år.
- Ved å sende hunden for en prøve i utlandet kjøper man en tjeneste omtrent på samme måte som når du får reparert bilen din
  Etter to år får du vite at delene var uoriginale, er det da din skyld?
- Hadde vi tenkt annerledes hvis leder ikke var fra vår avdeling?
- Hvem er motparten? De virker jo å være anonyme?
- Hvis disse vinner frem, hva er alternativet vårt? Vil vi ha disse menneskene til å styre klubben vår?
- Beskyldningene mot klubbens leder og hans kone er meget alvorlig. Dette dreier seg om personer som er både instruktører og dommere, og som har viet hele sitt        voksne liv til klubbarbeidet både lokalt og sentralt.
- Det kan ikke stilles mistillit på et ekstraordinært representantskapsmøte, kun oppførte saker kan behandles
- Det medfører ikke riktighet at de fremmøtte på avdelingsmøtene representerer alle medlemmene i avdelingen. Hvis det hadde vært tilfelle
  kunne jo avd Nordenfjeldske forlangt ekstraordinært rep.møte hver gang…. Vi alene har over 10% av medlemsmassen.
- Man må få det skriftlig fra NKK at kravet til ekstraordinært rep møte må ha 10 % av medlemsmassen som personlig skriver under et krav.

Styret takker for en konstruktiv debatt 😊

Eventuelt:
Roger redegjorde for status på Øra. Pr. nå ligger saken hos Fylkesmannen etter nye innspill fra kommunen.
Ridehall i vinter: mandager fra kl 19 - vi er i ferd med å avklare pris


----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra medlemsmøte 30.04.2019

Tilstede: 30 medlemmer

Startet medlemsmøte med eventuelt. Dette på bakgrunn av at foredragsholder måtte ombooke fly grunnet streik.

Valpeshow alle raser:

Her informerte Ingvild om hva gruppa har gjort og tenkt. Gruppa består av Ingvild Suren Eggan, Morten Jakobsen, Mette Vikan og Tove Aaran. Kontaktperson opp mot styre er Hanne N. Lilleberg.

De leter etter dato for gjennomføring. Det er ikke mange helger som ikke er opptatt. Planen er at valpeshowet skal gjennomføres i høst. De er i dialog med Liv om dommere men dato bør være på plass først. Det skal være digital katalog og egen hjemmeside som kobles opp mot vår hjemmeside. Arbeider også med å få inn sponsorinntekter.

Lydighetskomiteen:
Elin, Line og Ann Mari er de som er igjen i komiteen. Espen har trukket seg ut og de ønsker en ny person inn i komiteen.

På siste lydighetsstevne så ble teltet til Odd Inge (som han hadde lånt ut) ødelagt. Styret snakker med han om nytt telt.

Det var ønskelig med treningsvester med klubblogo på. (Gappayvester) Styret sjekker opp.

Drift og vedlikehold:
Det blir dugnad den 14. Mai. Annonse kommer på hjemmesida og facebook.

Referat fra representantskapsmøte ble gjennomgått.

Geir informerte om det nye programmet IPO/IGP. Her vil han sende over skriftlig materiale for å legge ut på hjemmesida.


-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra medlemsmøte etter generalforsamling 9. februar 2019

Styret ønsker å sende inn forslag til representantskapsmøte i Norsk Schäferhundklub. Forslaget går ut på endringer av sammensetning av HAR.

Forslaget ble diskutert og styret fikk medlemmenes støtte til å sende inn.

Det ble også diskutert forslag til kandidater på valglista, og det ble sendt inn forslag på to kandidater til verv i HS.

Roger informerte om prosessen vedr. Stavsøra: Melhus kommune mot fylkesmannen. Grunneier følger opp og holder oss orientert.


------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra medlemsmøte 17.10.2018 på Stavsøra

Tilstede 32 personer

Roger startet møte med å ønske velkommen.

Deretter tok han oss med på en runde om hva som har skjedd i reguleringsprosessen Stavsøra, Melhus kommune og fylkesmannen i Trøndelag.

Det ble orientert om at vi har fått nytt tak på do brakka som ble sponset av bygningsfirmaet Skjenald- Kvernmo AS v/ Daglig leder Ole Roar Kvernmo. De gjorde alt arbeidet i tillegg til å sponse materialet. Stor takk til dem.

Julemøte blir på Stavsøra den 1. desember.

Det er ønske om å arrangere valpeshow for alle raser i 2019. Da kanskje i forbindelse med utstilling i april. Her ble det oppfordret til at medlemmer kunne ta kontakt med Hanne Lilleberg hvis de ønsker å være med og arrangere.

Det ble også orientert om at vi ønsker å ha en egen markering for medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med at vi blir 80 år i 2019. Kanskje på selve bursdagen til klubben den 20.juni.

I forbindelse med Klubbmesterskapet til helgen så har Hilde og Erik Skamfer tatt på seg å holde kjøkken åpent for salg til våre medlemmer.

Info fra komiteene:

Støttekomiteen:
Fungerer veldig bra. De har i år stort sett klart å gjennomføre arrangementene uten hjelp utenfor komiteene. Kun på Pinsearrangementet at de fikk ekstra hjelp.

Drift og vedlikehold:
Fungerer greit. De har hentet vann, gruset vei, klipt plener og ryddet litt skog. Det har ikke blitt gjennomført noen store reparasjoner osv på bygningsmasse, da alt må bli klart med kommunen.

Kurskomiteen:
Har fungert godt. Det har vært arrangert valpekurs, 2 brukshundkåringskurs, RIK grunnkurs og ferdselsprøvekurs. Det har vært stor påmelding på alle kurs.

Utstillingskomiten:
Fornøyd med sesongen 2018. Vinterarrangementet var komiteen fornøyd med. Flyttet fra leid hall til vårt eget område på Stavsøra. Godt vær og god stemning

Pinsearrangementet ble en suksess. Flott vær, mange tilreisende som ønsket av vi måtte fortsette å ha dette arrangementet i pinsa.

Høststevne var det akseptabelt med hunder påmeldt. Vi hadde ikke værgudene med oss men det ble gjennomført på en god måte.

I 2019 skal vi ha tysk mønster i april. Mest sannsynlig helgen 6-7 april.

Pinsen er i juni og da skal vi søke om LD arrangement og så skal vi ha vanlig utstilling. Her skal Frank Goldust dømme.

For 2020 har vi tenkt å ha utstillinger vår, pinse og høst.

Vi skal gjennomføre et planleggingsmøte i slutten av oktober der datoer og søknader på dommere for kommende sesong blir gjennomgått.

Valgkomiteen:
Startet arbeidet i august. Kommet godt i gang men hvis det er noen der ute som føler seg kallet til å gjøre en jobb for avdelingen så bare ta kontakt med valgkomiteen.

Testkomiteen:
Sliter med folk som kan være figuranter og ellers bemanning under testene.

Lydighetskomiteen:
Ingen tilstede fra komiteen. Det er ikke søkt om noen offisielle lydighetskonkurranser i 2019.

Brukshundkomiteen:
For 2019 er det stort sett blåkopi av siste års arrangementer. Det nye er at det blir 3 brukshundkåringer.

Valpekontaktene:
De blir godt mottatt ute hos våre oppdrettere.

Økonomi:
Hilde orienterte om at vi har god økonomi i avdelingen.

Geir Flønes orienterte om regelendring i forbindelse med at IPO går ut og at det nå skal hete IGP. Regelverket vil bli å finne på NKK sine sider og på hjemmesida til Norsk Schäferhund klubb.


-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Referat fra medlemsmøte 04.04.2018

Gjennomgang av Rep.mappe

-Innspill fra medlemmene som tas med til Rep.møte:

Sterke ord som brukes i kritikken mot sittende nestleder. Hva har skjedd?

-Info angående NV må komme ut tidligere.
-Vedr høringsdokument NV - får vi en utredning?
-Var det kun avd Nordenfjeldske som støttet NV?
-For dårlig info fra HAR ut til avdelingene/oppdretterne. Hva skjer i moderlandet?
-Samarbeide med NKK for å samle krav til avl. Det må se ut som en schäferhund.
-Vedrørende kommentar om LD arrangement. Trist at HAR mener enkelte avdelinger legger for lite arbeid i disse og dermed får for få påmeldte.
-Juniorarbeidet. Hva er planen videre?
-Hva gjøres av tiltak for å få flere til å legge inn på valpelista?
-Forslagene 10.1 gjelder dette alle komiteer, eller bare avdelingsstyre?

11.2 Hva menes her. Trenger de ikke å være medlemmer? Skal de slippe å avlskåre?

-Valglista er ubrukelig. Vi må få liste med alle tillitsvalgte slik at vi vet hvem som er på valg,hvem som skal suppleres, og hvem som er forespurt i ledige verv. Hvem som har takket ja til ledige verv, hva må man gjøre for å gjøre seg valgbar hvis man ikke er valgkomiteens forslag.

---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
Medlemsmøte 22.11.17 på Stavsøra

Tilstede: 27 stk.

Tilstede fra styre: Roger, Unni, Ann-Mari og Hanne.

Leder startet møte med å informere om saksgangen i forbindelse med reguleringsplanen på Stavsøra. Det skal være et siste møte med Melhus Kommune 27/11-17 før reguleringsplanen sendes inn i desember for behandling. Behandlingstid er forventet å være ca. 30 – 40 uker inkl. høringsfrister etc. Underrapport ”Naturmangfoldsrapport”, som er ferdigstilt, ble sendt rundt til gjennomlesning av medlemmene.

Leiekontrakten videreføres i nåværende form frem til reguleringsprosessen er ferdig.

Medlemmene oppfordret til å starte prosessen med ny leiekontrakt så snart som mulig.

Medlemmene ble også gjort oppmerksom på at Ann-Mari Nordløkken og Toril Rogstad er de ”usynlige” som sørger for at det blir vasket og stelt i våre lokaler når ingen er tilstede.

Fra komiteene:

Drift og vedlikehold: Her er det stort sett gjort forefallende arbeid på vei og gressklipping. Det har blitt lagt ned ny strømkabel fram til «campingområdet»

Utstillingskomiteen: Informerte om skue/utstilling etter tysk mønster den 17.03.2018 på Øya vgs. Her ble det stilt spørsmål om kiosksalg. Utstillingskomiteen sjekker.

Videre informerte vi om pinseutstilling. Dette arrangementet ble det stilt en del spørsmål rundt. Flere av medlemmene mente at det er sommerutstillingen som var vårt varemerke. «Alle» reiser bort i pinsa. Utstillingskomiteen burde ikke få myndighet til å ta slike avgjørelser. Selv om det ble sagt at dette var noe som var delegert ned i komiteene.

Lydighetskomiteen: Her ble det sagt at sesongen 2018 blir det arrangert lydighetskonkurranser for siste gang. Dette på bakgrunn av at det ikke er interesse for dette lenger, og at det var ingen pr. i dag som vil sitte i komiteen.

Brukshundkomiteen: De var fornøyd med deltakerantallet i år. Det ble også informert om at det blir 3 brukshundkåringer i 2018. Dette ble godt mottatt.

Kurskomiteen: Det var ingen fra denne komiteen tilstede.

Testkomiteen: Det var ingen tilstede. Det ble opplyst fra avdelingens leder at her har det vært gjort en stor jobb ifb. med rydding i testløypa. Spesielt av Odd Inge Christensen.

Avlskontaktene: De føler at de blir godt mottatt ute blant oppdretterne og trives i jobben.

Redaksjonskomiteen: Har ingen og dermed blir det heller ikke noe Klubbnytt.

Valgkomiteen: De har kommet godt i gang med arbeidet for å skaffe nye medlemmer inn i komiteene. Det ble stilt spørsmål om framgangsmåte vedr. å få inn nye tillitsvalgte i komiteene.

Styret ble oppfordret til å ta kontakt med HAR vedrørende vesenstest som Tyskland innfører fra 13. måneders alder. Fra når blir den innført her?

Det ble også diskutert litt rundt rasen vår bl.a. helse og hvordan rasen fremstår utad.

Videre ble det diskutert en god del rundt hvordan man skal få rekruttert nye medlemmer, og hvordan man skal få disse til å trives og delta aktivt i klubbarbeide. Det ble sagt at det var vanskelig å komme inn som nytt medlem.

Det ble ytret ønske om en kontaktperson som kan ta seg av nye medlemmer.
Det ønskes flere medlemsmøter.